Een schoon binnenklimaat en uw gezondheid

Luchtverontreiniging staat na roken en nog vóór overgewicht op plek 2 op de lijst van vermijdbare doodsoorzaken. Door het inademen van vervuilde lucht heb je meer kans op ernstige ziektes zoals longaandoeningen, kanker en hart- en vaatziekten. Kinderen en ouderen zijn hier extra kwetsbaar voor. Begin dus niet met roken en zorg zoveel mogelijk voor gezonde lucht binnenshuis.

Medicijnen en schone lucht ademen

Ongeveer een jaar geleden was ik aanwezig bij een bijeenkomst van het Longpunt in Amersfoort. Het thema van deze middag was 'Medicijnen en Bijwerkingen'. De presentatie was in handen van een apotheker van het Meander Ziekenhuis.

Jammer genoeg werd bij aanvang op de stelling dat 'we het liefst behandelen zonder medicijnen', niet dieper ingegaan. Want gaandeweg de presentatie werd wel duidelijk dat voor veel astma-, COPD- en patienten van andere longaandoeningen het gebruik van medicijnen niet bepaald een abc'tje is.

Luchtreiniger: Hoe kies je het geschikte type?

Luchtreinigers zijn er te koop in allerlei prijsklassen. Bij de vraag voor welk type je het beste kan kiezen zijn een aantal aspecten van belang. Vanzelfsprekend speelt het beschikbare budget een rol. Let dus ook op de kosten van onderhoud en vervangende delen zoals filtersets. Vervolgens is de soort en mate van vervuiling iets om rekening mee te houden. Zo is niet iedere luchtreiniger geschikt om rook(gassen) of bijvoorbeeld allergenen met succes te kunnen aanpakken. Ten slotte is ook de omvang van de te behandelen ruimten een belangrijk gegeven.

Milieu-omstandigheden voor kinderen in Nederland niet zo best

Het Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) stelt dat het toekomstig welzijn van kinderen voor een belangrijk deel wordt bepaald door hun huidige omstandigheden. In haar meest recente onderzoek (2014) naar het welbevinden van jongeren in 34 westerse landen is daarom niet alleen gekeken naar economische factoren, gezondheid en veiligheid maar ook naar milieuvervuiling.

Geen gevoel van urgentie voor gezond binnenklimaat

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Environmental Protection Agency (EPA) is luchtvervuiling binnenshuis het grootste milieu-gezondheidsprobleem van vandaag. Doordat we na de oliecrisis anders zijn gaan bouwen met veel synthetische materialen en steeds meer isolatie is de lucht binnen tegenwoordig vaak 5 tot 10 keer slechter dan de buitenlucht. En dat terwijl we 80 tot 90% van onze tijd binnen doorbrengen.

RIVM onderzoekt luchtkwaliteit in Nederland

Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit in Nederland. Is de luchtkwaliteit nu goed of slecht? Is het beter of slechter dan vroeger en hoe is de luchtkwaliteit ten opzichte van andere landen? Het RIVM heeft de antwoorden op zulke vragen op deze webpagina samengevat.

Menselijke haar

Sinds de jaren zeventig wordt in Nederland gemeten hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht zitten. Stoffen als zwaveldioxide, grof stof en benzeen waren vroeger een probleem. Door allerlei maatregelen zijn de gemiddelde concentraties de laatste jaren sterk gedaald. Lees verder op de website van RIVM.