COPD-ASTMA

Het belang van schone lucht

Schone lucht is van groot belang voor onze gezondheid. Omdat we 80 tot 90% van onze tijd binnen doorbrengen geldt dat zeker voor de lucht binnenshuis. Patienten met aandoeningen aan luchtwegen of longen kunnen hierover meepraten. En dat zijn er helaas steeds meer. COPD en astma komen steeds vaker voor. Al sinds de tachtiger en negentiger jaren neemt het aantal astmapatiënten explosief toe. Zie onderstaande grafiek. Het is overduidelijk dat het sterk toegenomen gebruik van steeds meer isolatie en synthetische bouwmaterialen in woningen, scholen en kantoren een cruciale rol speelt bij de voortdurende toename van longziekten.

Astma en COPD. Enkele feiten op een rij.

In 2011 overleden in Nederland ruim 6300 mensen aan COPD, een longaandoening die hard hard op weg is om de derde doodsoorzaak te worden. Nederland telt momenteel zo'n 500.000 astmapatiënten. Van de kinderen van 0 tot 12 jaar heeft 4 tot 7% astma. De stijgende lijn van het aantal patiënten zet zich gestaag voort. Volgens het RIVM zal over 20 jaar het aantal mensen met astma in Nederland met 28% zijn toegenomen. De verwachting voor COPD bedraagt 70%.

Medicijngebruik

Een heel scala aan medicijnen wordt de afgelopen decennia ontwikkeld en massaal voorgeschreven. Van luchtwegverwijders en inhalatie-corticosteroiden (puffers) tot zware ontstekingsremmers zoals prednison. Nederlandse apothekers verstrekten in 2014 bijna 7,2 miljoen keer een geneesmiddel dat wordt toegepast bij astma of COPD. Kinderen gebruiken pufjes in de klas alsof het een normaal verschijnsel is. Er is veel ongenoegen over de vele soorten bijwerkingen zoals hoge bloeddruk, hartkloppingen, onrust, slecht slapen, hoofdpijn, stem- en keelklachten, schimmelinfecties, etc. Maar die nemen we voor lief.

We hebben tenslotte geen keus. Of misschien toch?

Het is maar zeer de vraag of al dit medicijngebruik ook daadwerkelijk nodig is. Het is bekend dat succesvolle niet-medicateuze behandeling met een aanzienlijk gunstig effect op de kwaliteit van leven, zelfs voor de allerzwaarste patienten mogelijk is, zolang zij maar schone lucht inademen. Het bekendste voorbeeld hiervan is het gunstige bergklimaat in de omgeving van Davos. Het is gebleken dat omgevingslucht met zeer geringe aantallen bacterien, schimmelsporen en huisstofmijtallergenen zelfs kan leiden tot volledige genezing.

Hooggebergteklimaat bij u thuis

Het is mogelijk om binnenshuis dezelfde condities te scheppen door de verontreiniging in het binnenmilieu tot een minimum te beperken. Door de proactieve werking van CleanAir Concept wordt continu afgerekend met schimmels, allergenen en chemische stoffen. Zo creërt u thuis op eenvoudige wijze uw eigen hooggebergteklimaat.

Deze aanpak levert de volgende voordelen op:

- vermijden van prikkels
- betere ademhaling
- minder benauwd

- meer energie
- betere nachtrust
- minder slijm
- geen bijwerkingen
- betere conditie, en dus
- gunstiger omstandigheden voor leefstijlaanpassingen.

Indien u deze gunstige omstandigheden, thuis, op school of op het werk wilt ervaren, neem dan contact met ons op voor een toestel op proef.