Privacy statement

Privacy statement Cleanair Concept.

Cleanair Concept  vindt de bescherming van uw gegevens als cliënt van essentieel belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Cleanair Concept houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cleanair Concept zal op geen enkele manier proberen om meer gegevens van u te verzamelen dan voor uw informatieaanvraag of offerteaanvraag nodig is.

Cleanair Concept verstrekt aan de opdrachtgever of andere relaties van de cliënt alleen inhoudelijke informatie als de cliënt daar nadrukkelijk mee instemt en schriftelijk toestemming verleent.

Cleanair Concept legt gegevens van (potentiële) klanten vast om hen te informeren over haar productaanbod en een goede uitvoering van haar diensten mogelijk te maken.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers, mag Cleanair Concept informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie.

Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeren, maar slechts computers herkennen. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de Cleanair Concept website.

Cleanair Concept behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update.