Binnenklimaat

Geen goed binnenklimaat?
De situatie
Het binnenklimaat laat in veel woningen en gebouwen nog heel wat te wensen over. Dat maatregelen ter verbetering vaak niet effectief zijn komt vooral omdat met belangrijke oorzaken onvoldoende rekening wordt gehouden. Klachten zoals hoofdpijn, benauwdheid, problemen met de ademhaling, allergische reacties en concentratieproblemen blijven daardoor voortduren en leiden tot vermindering van werkplezier en motivatie en vormen de basis voor een hoger ziekteverzuim. 

De belangrijkste parameters waar in geval van klachten op wordt ingezoomd zijn temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatievoud. Dat wil zeggen hoeveel keer per uur de ruimte van verse lucht wordt voorzien. Maar daarmee is de kous niet af! Onderstaande afbeelding geeft een meer compleet beeld van de factoren die van invloed zijn op het binnenklimaat.

De boosdoeners
De boosdoeners die bij controlemetingen buiten beeld blijven zijn de biologische verontreiniging (schimmels, bacteriën, virussen) en chemische stoffen zoals formaldehyde, benzeen en tolueen. Een andere groep ziekmakers zijn gifstoffen en allergenen die bij daarvoor gevoelige mensen allergische reacties oproepen, zoals huisstofmijtallergeen. Ze bevinden zich in de lucht en op oppervlakken en zijn zeer bepalend voor de kwaliteit van het binnenmilieu.

De bronnen
Al deze vormen van verontreiniging zijn afkomstig uit allerlei bronnen binnenshuis en worden tevens van buiten af meegevoerd. De ventilatiekanalen spelen hierbij een bijzondere rol omdat zich daar vaak vuil ophoopt en schimmelgroei kan ontstaan. Filters en roosters kunnen vollopen met stof en allerlei organisch materiaal dat in de vorm van fijnstof met de luchttoevoer naar binnen komt. Binnen zijn het vooral meubels, vloerbedekking, synthetische materialen en schoonmaakmiddelen die schadelijke gassen en geuren opleveren. De aanwezige personen zelf vormen uiteraard ook een belangrijke bron. Logisch dus dat de lucht binnen veel sterker vervuild is dan buiten en dat de klachten toenemen naarmate er meer mensen bij elkaar zijn.

De oplossing
De oplossing is simpelweg gelegen in reductie van de vervuiling in de omringende lucht. Helaas is verbetering van de ventilatie of het wegnemen van de bronnen om dit doel te bereiken niet altijd mogelijk. CleanAir Concept biedt u de oplossing om door middel van een innovatieve techniek de omgevingslucht daadwerkelijk op effectieve wijze te zuiveren. Hierdoor neemt het comfort direct merkbaar toe en verdwijnen de klachten. Lees meer over de werking van aPCO.