Bacteriologisch Adviesbureau

- varkevisser.gif

cleanairconcept in gebruik bij bacburo Ermelo

Bacteriologisch adviesbureau Varkevisser maakt gebruik van de cleanairconcept in laboratorium en clean room. Onderstaande test bevestigt de meerwaarde.

Rapport nav onderzoek van de cleanairconcept.
In week 24 hebben wij de schimmeldodende werking van de cleanairconcept getest. De test is als volgt uitgevoerd:

1. De schimmelbelasting in de lucht van de testruimte is bepaald m.b.v. een bioairsampler.
2. De cleanairconcept is in de ruimte geplaatst, ingesteld op normal en in werking gesteld.
3. Na 2 dagen is de schimmelbelasting van de lucht opnieuw bepaald. De testruimte is hierbij normaal gebruikt.
4. Tevens zijn na 2 dagen enkele oppervlakken getest m.b.v. rodacschalen gevuld met desinfectie agar.

De resultaten van de testen gaan hieronder.
Schimmelbelasting van de lucht in de testruimte vóór plaatsing cleanairconcept: 
320 kve/m3

Schimmelbelasting van de lucht in de testruimte na plaatsing cleanairconcept: 
<1 kve/m3

Aëroob kiemgetal van de inpaktafel: <1 kve/28 cm2
Aëroob kiemgetal van de uitvultafel: <1 kve/28 cm2
Aëroob kiemgetal van het inpakapparaat: <1 kve/28 cm2

Uit de resultaten blijkt dat de cleanairconcept een sterke schimmeldodende werking heeft.

Met vriendelijke groet,

F. Varkevisser

Terug naar Referenties