Zorg

Zorginstellingen hebben te maken met ziektekiemen in het milieu. In veel tehuizen is het bovendien vaak benauwd en is er regelmatig sprake van geuroverlast. Bijvoorbeeld door incontinentie. Al deze omstandigheden zijn medebepalend voor de luchtkwaliteit en zijn negatief van invloed op het welbevinden van patiënten, bewoners en personeel. 

Met name ouderen zijn gevoelig voor een verminderde luchtkwaliteit omdat ze vanwege een afnemende longfunctie minder goed schadelijk materiaal uit de longen kunnen verwijderen. Leven in een schoon milieu is vooral ook voor mensen met chronische luchtwegaandoeningen zoals COPD of astma een belangrijke voorwaarde om irritatie van de luchtwegen te vermijden.

Er zijn goede oplossingen die snel frisse lucht binnenshuis mogelijk maken door de vervuiling effectief te bestrijden. Niet alleen de vervuiling in de lucht maar in het complete milieu. Dus ook de vervuiling die is ingebed in vloeren, wanden, meubilair en plafonds wordt doelgericht aangepakt.

Linksboven op het scherm vindt u een aantal praktijksituaties. Heeft u vragen over dit onderwerp aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.