WML

- WML.jpg

cleanairconcept reduceert fijnstof en micro-organismen

Onderstaand overzicht betreft de uitslagen van een test op stofdeeltjes en bio-oppervlak, uitgevoerd in de uitvoersluis van een cleanroom bij WML in Waalwijk.

Alle metingen gehouden om 15.00 uur op 11-12-13 januari 2008.
Apparatuur: 2 stuks cleanairconcept serie nr. 101899.
Stofdeeltes meting met One227B nr.970400328.
Gemeten ruimte: uitvoersluis 40 m2

STOFDEELTJES
1e meting zonder cleanairconcept nulmeting 
gemiddelde waarde gemeten:
0.5 mu   : 18.977 stofdeeltjes   
5 mu     :   2.100 stofdeeltjes
2e meting met cleanairconcept  na 24 uur  
gemiddelde waarde gemeten:
0.5 mu   : 11.593 stofdeeltjes 
5mu      :   1.502 stofdeeltjes
3e meting met cleanairconcept  na 48 uur  
gemiddelde waarde gemeten:
0.5mu   :   7.729 stofdeeltjes 
5mu     :      688 stofdeeltjes

BIO OPPERVLAK 
Meting 4 werkplekken (Kve per plaat 24 cm)
1e meting gemiddelde aantal kve is 48
2e meting gemiddelde aantal kve is 19.5 
3e meting gemiddelde aantal kve is 22

Conclusie biotest oppervlak en stofdeeltjes in de lucht gereduceerd door apparatuur cleanairconcept. Testuitslagen zijn bij WML ter inzage.

Hopend U voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
J. Spijkers

Terug naar Referenties