Scholen

Regelmatig is er ophef over het binnenklimaat in scholen. Niet zonder reden als je beseft welke invloed de kwaliteit van het binnenklimaat heeft op de gezondheid en prestaties van leerlingen. Om de hoogste nood te lenigen besloot het Ministerie van OCW enkele jaren geleden om 150 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen. In totaal werd in het project 'Frisse Scholen' 300 miljoen geinvesteerd.

Uit evaluaties kwam later naar voren dat een groot deel van het geld succesvol was gestoken in energiebesparende maatregelen, maar dat de scholen over het algemeen slecht te spreken waren over het functioneren van de luchtbehandelingssystemen. Hieruit blijkt eens te meer hoe moeilijk het is om ondanks forse investeringen een goed binnenklimaat te scheppen. Vooral als tegelijkertijd energiebesparing wordt nagestreefd.

Met andere woorden de eenzijdige aanpak met ventilatie en airco levert in goed geisoleerde gebouwen meestal niet het gewenste binnenklimaat op. Een eenvoudig concept dat het complete binnenmilieu ook daadwerkelijk reinigt, kan hier uitkomst bieden. Daarmee krijgt de bestaande ventilatie (mechanische en natuurlijke) er een extra dimensie bij en wordt het 'sick building' weer tot een plezierige plek om in te leren of te werken. Bovendien kan er tegelijkertijd worden bespaard op de energienota en onderhoud.
 
Linksboven op het scherm vindt u een aantal praktijksituaties. Heeft u vragen over dit onderwerp aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.