Binnenklimaat. Hoe zit het in jouw klas?


Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is luchtvervuiling binnenshuis het grootste milieu-gezondheidsprobleem van vandaag. We brengen 80 tot 90% van onze tijd binnen door. En dat steeds meer in een strak geisoleerde omgeving. Moderne en gerenoveerde gebouwen staan immers in het teken van duurzaamheid. Nul-op-de-meter is tegenwoordig het credo. En daardoor schiet niet zelden het binnenklimaat er bij in. De nadelige gevolgen voor onze gezondheid zijn bekend. Voor nu en voor later. In Nederland lijden ruim 1 miljoen mensen aan de longziekten astma en COPD. Van de kinderen van 0 tot 12 jaar heeft tegenwoordig 4 tot 7% astma. Deze aantallen stijgen nog steeds.

SCHOLEN 
Gezonde binnenlucht wordt vrijwel altijd geassocieerd met kostbare installaties en dure onderhoudscontracten. Logisch dat met het immer krappe huishoudboekje in het achterhoofd het binnenklimaat op veel scholen niet of nauwelijks de verdiende aandacht krijgt. De noodzakelijke verbetering blijft daardoor uit. En de leerlingen betalen de prijs voor het inademen van ongezonde lucht.

'advanced Photocatalytic Oxidation'
Een innovatieve, zeer 
betaalbare techniek (aPCO) kan hier uitkomst bieden. Hiermee wordt de omgevingslucht in het klaslokaal  daadwerkelijk gezuiverd. En wel meteen. Het effect treedt dus ook direct merkbaar op. Deze techniek kan door middel van een plug-en-play-toestel in elke gewenste situatie worden ingezet. Dus ook in één enkel klaslokaal. Bijvoorbeeld als de nood daar hoger is omdat er extra gevoelige of allergische leerlingen aanwezig zijn. 

frisse lucht

CO2
In Nederland hebben we als graadmeter voor kwaliteit van de binnenlucht uitsluitend oog voor de hoeveelheid CO2. Een simpel te meten factor die echter niet constant is en ook bepaald niet alles zegt over de luchtkwaliteit. Zo kijkt de WHO bij onderzoek naar het binnenklimaat in scholen naast CO2 ook naar het niveau aan de volgende zes factoren: -schimmels, -koolmonoxide (CO), -stikstofdioxide (NO2), -formaldehyde, -benzeen en -vluchtige organische componenten (VOC's). De laatste is een verzameling van overige chemische stoffen. 
Het goede nieuws is dat al deze elementen stuk voor stuk sterk worden gereduceerd onder invloed van aPCO-techniek.

KOSTEN-BATEN
We weten van veel zaken wat het kost maar hebben dikwijls geen besef van de waarde.
Wat betekent een daling van het ziekteverzuim met 6% voor de begroting van uw school? En wat betekent 6% minder ziekteverzuim bij de leerlingen voor hun prestaties? En hoeveel bedraagt de afname van het mentale verzuim (toename van oplettendheid) voor de prestatie van de leerling? Hoeveel is de gezondheid van een leerling of leerkracht überhaupt waard? 

Het zijn zomaar enkele voor de hand liggende vragen. Overwegingen die de binnenklimaatproblematiek met deze oplossing voor slechts € 8,00 per week per lokaal in een heel ander daglicht stellen.