Effectieve en betaalbare oplossing voor binnenklimaat in scholen

Omdat gezonde binnenlucht vooral geassocieerd wordt met kostbare installaties en dure onderhoudscontracten, is verbetering van het binnenklimaat in scholen vaak 'noodgedwongen' een ondergewaardeerd onderwerp. 

Echter, innovatieve technieken zoals advanced Photocatalytic Oxidation (aPCO) maken het tegenwoordig mogelijk om de binnenlucht te zuiveren van zowat elke vorm van verontreiniging die van invloed is op het welbevinden van de leerlingen zonder dat extra ventilatie of filtratie nodig is.

In Nederland hebben we als een soort graadmeter voor luchtkwaliteit uitsluitend oog voor CO2. Het is opvallend dat de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) bij onderzoek naar luchtkwaliteit in scholen naast CO2 vooral kijkt naar de niveaus aan schimmels, koolmonoxide (CO), stikstofdioxide (NO2), formaldehyde, benzeen en overige chemische stoffen (VOC's). Allerlei soorten van vervuiling, die leerlingen en leerkrachten parten spelen en die stuk voor stuk sterk gereduceerd worden onder invloed van aPCO-techniek.

En toch, ondanks de bewezen effectiviteit van dit systeem in de praktijk blijft de toepassing ervan tot dusver in scholen hoofdzakelijk beperkt tot het blussen van brandjes. Illustrerend in dit verband zijn de zuinige woorden van een schoolhoofd dat vanwege de resultaten van een proef niet meer om de aanschaf van twee apparaten heen kon en zei: 'En neemt u alstublieft de achteruitgang, want dadelijk willen ze allemaal zo'n ding.'

We weten van veel zaken de kosten, maar hebben dikwijls geen besef van de waarde.

Wat levert bijvoorbeeld een daling van 20% in ziekteverzuim onder het onderwijzend personeel op? Wat betekent een lager ziekte- (en 'mentaal' verzuim) voor de prestatie van de leerlingen? Hoe groot is de invloed op de leerlingen als de leraar beter presteert? Hoeveel geld verdwijnt er in het stookseizoen aan verwarmingskosten het raam uit als gevolg van het regelmatig spuien van het lokaal?

Het zijn zomaar enkele meer of minder abstracte vragen die bij me opkomen. Economische overwegingen die - nog afgezien van de gezondheidswinst- de totale kosten voor een effectieve oplossing  (ca. € 10,00 per week per lokaal) maken tot veel meer dan een verantwoorde uitgave