OBS De Spreng

- logo.png

vestiging OBS De Spreng blijft open na succesvolle interventie binnenklimaat

Bij basisschool DE SPRENG in Barneveld was sprake van een zeer serieus probleem met het binnenklimaat. Gekozen werd voor de oplossing van CleanAir Concept. Over het resultaat schreef  Dhr. T. Blokhuis, Directeur van De Spreng, ons het volgende.

“In afwachting van onze nieuwe schoolgebouw aan de Van Houtenlaan, waren de groepen 6, 6/7 en 7 de afgelopen jaren gehuisvest in het schoolgebouw aan de lepenhof. Het binnenklimaat in deze tijdelijke huisvesting liet dermate te wensen over dat wij op advies van de GGD in september 2009 serieus hebben overwogen om dit gebouw per direct te verlaten.
In diezelfde periode kwamen we in contact met CleanAir Concept. 
Tijdens een proef met een eenvoudig toestel om de lucht te zuiveren, verdwenen de klachten over benauwdheid, stank, hoofdpijn, allergische reacties, etc. van het ene op het andere moment. Wij hebben daarop besloten om alle lokalen met dit systeem uit te voeren en zodoende hebben wij het schooljaar 2009-2010 aan de lepenhof gewoon volgens planning kunnen afmaken.”

Terug naar Referenties